Site Overlay

Ekstraordinær generalforsamling 03-10-2019

Ekstraordinær generalforsamling Hillerød eSport 03.10.19

 • Deltagere:
  • Deltagende ved mødet er formand Michael Christoffersen, kasserer Jakob Rothe og desuden Jannik Kubel, Patrick Nielsen, Brian Baltzer, Anne Sophie Rasmussen og Oliver Byrne.
 • Valg af referant:
  • Jannik Kubel
 • Valg af dirigent:
  • Michael Christoffersen
 • Gennemgang og godkendelse af regnskab:
  • Der forefindes ikke regnskab i regnskabsåret 17/18.
  • Regnskab fra 16. marts 2018 til 15. marts 2019. Der er en række kommentarer fra revisor ifht. At gøre regnskabet bedre, men som det er nu, er det godkendt fra hendes side af. Dette er kommentarer, vi skal tage op, når der skal laves næste regnskab til regnskabsåret 19/20.
  • Seks forskellige stedet i regnskabet er der små udgifter med kategorien ’?’. Disse skal forstås som noget almen drift, hvor kvitteringen er forsvundet. Vi skal være bedre til at gemme kvitteringerne også på småtingene i fremtiden.
  • Budget er valgt ikke at lægge, da det skal være op til den nye bestyrelse. Af den grund skal det tages op på ny generalforsamling hurtigst muligt.
 • Valg af ny bestyrelse:
  • Formand
   • Brian Baltzer er stemt for til formand enstemmigt.
  • Næstformand
   • Jannik Kubel er stemt for til næstformand enstemmigt.
  • Kasserer
   • Anne Sophie Rasmussen er stemt for til kasserer enstemmigt.
  • Yderligere to bestyrelsesmedlemmer
   • Patrick Nielsen og Lasse Kiel er stemt for til bestyrelsesmedlemmer enstemmigt.
 • Indsigelser:
  • Der har været ingen indsigelser under hverken godkendelse af regnskab eller under valg til bestyrelsen.
Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes
Scroll Up