Site Overlay

Generalforsamling(Ekstraordinær) d. 24.9.2020 klokken 20:00

Hej Alle.
Det er blevet tid til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i Hillerød eSport, da vi ikke kunne afholde generalforsamlingen i foråret som vedtægterne forskriver det.
Vedhæftet er regnskabet for d. 2019/2020.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling inderholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand – Da Brian tidligere på året valgte at træde ud af bestyrelsen skal der vælges ny formand.
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer Anne fortsætter endnu et år som kasserer.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valgfri) af 1 medlem for en toårig periode. Lasse og Patrick er trådt ud af bestyrelsen og der skal findes nye medlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgfri)
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Jannik og Anne har fundet nogle passende kandidater til at udfylde de 3 sidste roller i bestyrelsen og disse personer vil blive præsenteret på generalforsamlingen og i vil forhåbentligt taget godt imod dem og stemme dem ind.

På linket nedenfor kan foreningens vedtægter hentes, der står blandt andet noget om stemmeret og hvilket bestyrelsesroller der er på valg hvornår.
http://hillerød-esport.dk/bestyrelse/

Vi håber at se en masse mennesker til forsamlingen. Hvis nogen kender nogle der har lyst til at prøve kræfter med trænerrollen i et hvilket som helst esport spil er vi altid klar til at åbne nye hold. I sær CS:GO og Fortnite er der mangel på trænere til.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen i Hillerød eSport.

Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes
Scroll Up